TATTON RUN 2024
12 พ.ค. 2024
สถานที่จัดงาน : ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ


กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ เวลา 13.00-18.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง

 

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

เวลา 05.30 น. ปล่อยตัว Half Marathon 23KM (Cutoff 4.30HR)

เวลา 05.45 น. ปล่อยตัว Mini Marathon 10KM (Cutoff 3.00HR)

เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว Fun Run 5KM

เวลา 08.00 น. มอบรางวัลการแข่งขัน

เวลา 09.30 น. จบการแข่งขัน

***เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***ราคาค่าสมัคร
ระยะแข่งขัน ค่าสมัครมาตรฐาน
23KM  700
10KM 600
5KM 500

 

การชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน

เลขที่บัญชี 064-1-74002-0 ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี "บจก. เรคเรซ สปอร์ต"

 

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน

ไปที่ https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=payment

1) โดยใส่ -Booking ID (TAT2-00000-000) ตัวอย่าง มีขีดกลาง

2) เลขบัตรประชาชน / Passport ID

3) สลิปการโอนเงิน / Payment Slip

 

***หมายเหตุ***

สามารถตรวจสอบ สถานะตนเองได้ที่ลิ้งต์ด้านล่างค่ะ

https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=checkstatus

 

***ข้อควรระวัง***

ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น


 

เสื้อ Finisher 23K


แบบเสื้อ


ไซด์เสื้อ (Size) *

XXS(32) XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) 2XL (44) 3XL (46) 4XL (48)

 


แบบเหรียญ
 

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ Race Kit

- เบอร์วิ่ง BIB 

- เสื้อสำหรับแข่งขัน

- เหรียญหลังเข้าเส้นชัย

- อาหารในวันแข่งขัน

- เสื้อ Finisher สำหรับระยะ Super Half Marathon 23KM

 

ประเภทการแข่งขันชายและหญิง แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้

(Half Marathon 23 km.)(Mini Marathon 10 km.)

- รุ่นอายุ 18-29 ปี

- รุ่นอายุ 30-39 ปี

- รุ่นอายุ 40-49 ปี

- รุ่นอายุ 50-59 ปี

- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป


(Fun Run เดินวิ่ง 5 กิโลเมตร) ไม่มีการแข่งขัน

 

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

* ถ้วยรางวัล Overall (Half Marathon 23 km.) (Mini Marathon 10 km.) สำหรับที่ 1 ชายและหญิง

* ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ (Half Marathon 23 km.) (Mini Marathon 10 km.)

* ถ้วยรางวัลแฟนซีอันดับที่ 1-5


 

แผนที่แต่ละระยะ
 

คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อม และสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินผู้สมัครในกรณีดังกล่าว อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้อมูลของงานทั้งหมดโดยครบถ้วน และยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้ว

 

รายละเอียดการเเข่งขันเพิ่มเติมติดต่อ

RECRACE SPORT Co.,Ltd.

Tel. 062-324-5245 ,081-667-5340

Email : recrace.run@gmail.com

PAGEFACEBOOK : @Tatton RUN

===============================================

Race Schedule
Registration day : Saturday, 11 May 2024, 13:00AM - 6:00PM At At Tat Ton National Park, Chaiyaphum.
Pre-register for pick up race kit (Official race shirt, Number)
 
Race day : Sunday, 12 May 2024 , At Tat Ton National Park, Chaiyaphum.
05.30 AM Half Marathon 23km. starts
05.45 AM Mini Marathon 10km. starts
06.00 AM Fun Run 5km. starts
08.00 AM Awards Presentation ceremony starts
09.30 AM Marathon finish
**Note: Time may change as appropriate**
 
Runner Amenity
- Number BIB
- Official race shirt
- Collectible finisher medal
- Race day food
 
Race Category
Race type : 10KM , 23KM Male and Female with 5 age group
- 18-29 years
- 30-39 years
- 40-49 years
- 50-59 years
- 60 years&over
Distance 5 km. (No age category and trophies)
 
Running Awards
* Trophy for 1st finisher overall male and female of each division 23 km , 10km .
* Trophy for 1st - 3th finishers in each age group male and female of each division 23km. ,10km.
* Trophy Fancy for 1st - 5th finishers
 
Registration Fee

Distance   Standard Entries
23KM  700
10KM 600
5KM 500


Payment Method
Account number 064-1-74002-0 Kasikorn Bank Recrace sport co. ltdAfter you transfer the money, please report the money transfer on Rundidi.com.
1) Go to
https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=payment
Enter -Booking ID (TAT2-00000-000) For example, there are hyphens.
2) Go to ‘PAYMENTS’ on the right side
3) Fill your Booking ID / Passport ID / Payment Slip
 
***note***
Check your status at this link.

https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=checkstatus
 
**We recommend you to use only your TRUE Passport ID**
 
Declaration
I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge my general state of health and fitness is healthy and shall provide to race officials such medical data relating to me as an organizing committee of the event, the hosting party may request.
I understand that I have a responsibility for ensuring my own fitness to participate in the event.
I understand that my participation in this event, under the circumstances that I am not adequately in physical form, may endanger my health. I am aware that the organizing committee of the event, the hosting party, the organizers and producers and sponsors will not undertake any responsibility for any harm that I may endure, including bodily harm that may occur prior to the event, during or thereafter, nor are they responsible for any lost or damaged belongings.
I give permission for my personal information and details to be processed for the purposes of event administration and further permit my name, quotes and photographic likeness in still photography or video to be used for the marketing and promotional purposes of the event.

 
For more information please contact us
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 062-324-5245 , 081-667-5340

Email : recrace.run@gmail.com

PAGEFACEBOOK : @Tatton RUN