แล่นบักคัก ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5
27 พ.ย. 2022
สถานที่จัดงาน : สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู


!!!!!ประกาศ!!!!! เวลาเที่ยงคืน วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ปิดรับสมัครแบบ ออนไลน์ (Online)
 นักวิ่งท่านใดที่สนใจสมัครหลังจากนี้ สามารถสมัครได้ที่ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และสุดท้าย หน้างาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

***********************************************************************

        โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดซึ่ง ณ ปัจจุบันมีแนวโน้มในการให้พยาบาลรักษาผู้ป่วยที่สูงขึ้นในขณะที่อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับผู้ป่วย
       ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดหารายได้ผ่าน โครงการ "เดิน-วิ่งการกุศล" โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้ มูลนิธิโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ซึ่งจะเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการรักษาในการให้บริการผู้ป่วย อย่างยั่งยืนภายในอนาคต
        และปีนี้เป็นปีที่พิเศษยิ่งของเรา เนื่องจากครบรอบกากรจัดงานปีที่ 5 ของการดูแลสุขภาพชาวหนองบัวลำภู
ขอเชิญทุกท่านร่วมก้าวเพื่อการกุศลไปด้วยกัน แล่นบักคักครั้งที่ 5 ร่วมทำดีสู่สังคม
 
กติกาการรับสมัคร
1. ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
2. การนับรุ่นอายุนับตามปีพ.ศ. ที่เกิด
3. เปิดรับสมัครบุคคลทุกสัญชาติ
4. การสมัครเข้าร่วมในการแข่งขันรายการนี้ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการซื้อขาย BIB ต่อ แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครไปเป็นบุคคลอื่น จะต้องกระทำในเวลาที่ทีมงานกำหนดและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครั้งละ 100 บาท
 
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้จัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้นำรองเท้าสเก็ต รองเท้าที่มีล้อในตัว วัตถุอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะ หรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์ เข้าสู่เส้นทางการแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ไว้ที่ดันหน้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ผ่านจุดปล่อยตัวและเข้าสู่เส้นชัย ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นหมายเลขประจำตัว หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล
3. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) และใช้ชิพในการจับเวลาและ/หรือ ยางรัดข้อมือเพื่อตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (check point)
4. การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ทุกส่วน ผู้เข้าแข่งขันต้องระมัดระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวผู้เข้าแข่งขันเองจากยานพาหนะบนถนน และต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด โดยไม่อนุญาตให้ใช้ทางลัด กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
5. เมื่อถูกตัดสิทธิ์หรือหมดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง โดยทางผู้จัดคำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่ง และเพื่อเปิดถนนให้ใช้งานตามปกติและหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
6. คำตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงานถือว่าสิ้นสุด

กติกาการรับรางวัล
1. การประท้วง สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริป ผู้จัดจ้างสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด
2. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 นาที หลังเข้าเส้นชัย ณ กองอำนวยการ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัล ในกรณีผู้ได้รับรางวัล ชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 26
 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู
12.00 – 19.00 น. รับสมัครเพิ่มเติม/ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้ารับเสื้อ รับเบอร์วิ่ง และชิพจับเวลาระยะฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน
 
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู
04.00 - 05.45 น. รายงานตัวนักกีฬาและรับฝากของสัมภาระ
05.00 น.  ปล่อยตัวนักกีฬาฮาล์ฟมาราธอน 22.5 กม.
05.30 น.  พิธีเปิดงาน
05.45 น.  ปล่อยตัวนักกีฬามินิมาราธอน 10.5 กม.
06.00 น.  ปล่อยตัว เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม.
07.30 - 08.30 น. พิธีรับมอบเงินบริจาค
08.30 - 09.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล
 
ระยะแข่งขัน มี 3 ระยะ
- ระยะ (Fun Run 4.5 km.)
- ระยะ (Mini Marathon 10.5 km.)
- ระยะ (Half Marathon 22.5 km.) cut off 3.30 ชั่วโมง
 
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ Race Kit
- Chip Timing ชิพจับเวลาสำหรับระยะแข่งขัน Half Marathon 22.5 km. Mini Marathon 10.5 km.                
- เสื้อสำหรับแข่งขัน 4.5KM 10.5KM 22.5KM
เสื้อ Finisher สำหรับระยะ 22.5KM 
- เหรียญหลังเข้าเส้นชัย 4.5KM 10.5KM 22.5KM
- อาหารในวันแข่งขัน
- เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สมัครแบบ VIP
 
แบบเสื้อการแข่งขัน


เสื้อ Finisher สำหรับ 22.5KMรางวัล
*ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 OVERALL ชายและหญิง ของระยะฮาล์ฟมาราธอน 22.5 กม. และมินิมาราธอน 10.5 กม.
*เงินรางวัล 3,000 บาท สำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 OVERALL ชาย/หญิง ระยะฮาล์ฟมาราธอน
*เงินรางวัล 1,500 บาท สำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 OVERALL ชาย/หญิง ระยะมินิมาราธอน

*ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ในแต่ละรุ่นอายุ ชายและหญิง ฮาล์ฟมาราธอน 22.5 กม. และมินิมาราธอน 10.5 กม.
 
ของที่ระลึก
- เสื้อเเข่งขันสำหรับผู้ที่สมัครวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอนและฟันรัน (เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ)
- เสื้อ Finisher สำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในระยะฮาล์ฟมาราธอน 
- เหรียญวิ่งสำหรับนักวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัย
- เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สมัคร VIPรุ่นอายุและราคาค่าสมัครการแข่งขัน
ประเภทที่ 1. Half Marathon 22.5 กิโลเมตร ชาย/หญิง
18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,60 ปีขึ้นไป
ประเภทที่ 2. Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร
ชาย  ไม่เกิน 15,16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 ปีขึ้นไป
หญิง ไม่เกิน 15,16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 ,70 ปีขึ้นไป
ประเภทที่ 3. Fun Run 4.5 กิโลเมตร: ไม่กำหนดช่วงอายุ
ประเภทที่ 4. VIP ค่าสมัคร(รวมบริจาค) 1,000 บาท ***ลดหย่อนภาษีได้***
Fun Run , Mini Marathon , Half Marathon  โปรดระบุ เลือกประเภทใดก็ได้
 
 
ไซด์เสื้อ (Size) *
XXS (32)
XS (34)
S (36)
M (38)
L (40)
XL (42)
2XL (44)
3XL (46)
4XL (48)

แบบเหรียญ 


เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สมัคร VIP
 


ค่าสมัคร
ระยะ ค่าสมัคร
VIP ค่าสมัคร(รวมบริจาค) 1,000
Half Marathon 22.5 600
Mini Marathon 10.5 500
Fun Run 4.5 400
*** สนามแล่นบักคัก ปิดรับ บริการจัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ***
(จัดส่งไปรษณีย์ประมาณ 5-7 วันก่อนการแข่งขันเริ่ม)

*** หากต้องการจัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์ จ่ายเพิ่มอีก 60 บาท/ท่าน ***

การชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู
ชื่อบัญชี "แล่นบักคัก เดินวิ่งการกุศลโรงพยาบาลหนองบัวลำภู" ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 
402-0-77227-4
**ต้องการใบอนุโมทนาบัตร (สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 1,000บาทขึ้นไป)
ที่"แผนกการเงิน รพ.หนองบัวลำภู"  
042-31199-9 ต่อ 1315
 
แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ไปที่
https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=payment  
     1) โดยใส่ -Booking ID
     2) เลขบัตรประชาชน / Passport ID
     3) สลิปการโอนเงิน / Payment Slip


***หมายเหตุ***
สามารถตรวจสอบสถานะตนเอง ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=checkstatus

*** ข้อควรระวัง ***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น

 
ช่องทางในการรับสมัคร
1.กรอกใบสมัครแผ่นพับ ยื่นพร้อมชำระค่าสมัครที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
2.กรอกใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครออนไลน์ www.rundidi.com
3.สมัครด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.

ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่สมัครด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บแก่ข้าพเจ้าทั้งก่อนแข่งและหลังแข่ง กรณีอายุไม่เกิน 15 ปีผู้ปกครองต้องทำการรับรองโดยส่งบัตรประชาชนกับ เลขBooking ID มาทางอีเมล์ recrace.run@gmail.com
 
รายละเอียดการเเข่งขันเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 
062-324-5245 , 081- 667-5340 , 089-683-3457
Email :
recrace.run@gmail.com
เพจเฟสบุ๊ค : 
https://m.facebook.com/RecRace/about
เว็ปไซต์รับสมัคร http://www.rundidi.com
 
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
คุณอรอนงค์ โทร.
081-057-1535
นพ.ชัชพล โทร.089-4299351
 
เส้นทางวิ่ง