NavyFroG Trail Challenges 2019, The Reverse
30 มี.ค. 2019
สถานที่จัดงาน : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


NavyFroG Trail Challenges 2019,
The Reverse 

โครงการวิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกองทุน
น้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพเรือ

“ ไม่มีที่ว่างสําหรับคนอ่อนแอ” นิยามของลูกผู้ชายที่ได้ชื่อเรียกว่า  นักรบ น้ำ ฟ้า ฝั่ง #SEAL 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ โดยผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือได้มีแนวความคิดที่จะใช้รูปแบบการพัฒนาร่างกายด้วยการวิ่งของ เหล่านักรบ น้ำ ฟ้า ฝั่งหรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า“NAVY SEAL” มาเป็นจุดแข็งในการดำเนินรูปแบการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยและให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกันแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมกับการหารายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 
ประเภทของการการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ระยะ
- ระยะ 50KM  (ระยะจริง 56.4 กม.)
- ระยะ 25KM  (ระยะจริง 26.3 กม.)
- ระยะ 10KM  (ระยะจริง 11.5 กม.)
- ระยะ 5KM    (ระยะจริง 6.5 กม.)
 
กําหนดการแข่งขัน 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ลานริมทะเลหาดนํ้าใส
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เวลา 16.00 –23.00 น. ตรวจอุปกรณ์บังคับก่อน ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง
                                 ชิพจับเวลาและของที่ ระลึก 
เวลา 18.00-19.00 น. ฟังคำชี้แจงกฎกติกาและเส้นทางการแข่งขัน 
            
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ลานริมทะเลหาดนํ้าใส 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
เวลา 08.00 –18.00 น. ตรวจอุปกรณ์บังคับก่อน ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง
                                 ชิพจับเวลาและของที่ ระลึก  
เวลา 09.00-09.45 น. ฟังคำชี้แจงเส้นทางการแข่งขัน 
เวลา 13.00-13.45 น. ฟังคำชี้แจงเส้นทางการแข่งขัน 
เวลา 18.00-18.45 น. ฟังคำชี้แจงเส้นทางการแข่งขัน
เวลา 20.00 น.นักกีฬาระยะ 50 KM ทุกคน Check-in ที่จุด Start
เวลา 21.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 50 KM Cutoff 14 ชม.
เวลา 23.00 น.นักกีฬาระยะ 25 KM ทุกคน Check-in ที่จุด Start
เวลา 24.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 25 KM Cutoff 7 ชม.
 
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ลานริมทะเลหาดน้ำใส 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
เวลา 04.00 น. พิธีกรเริ่มดำเนินการแนะนำนักวิ่ง 
เวลา 05.00 น.นักกีฬาระยะ 10 KM ทุกคน Check-in ที่จุด Start
เวลา 05.55 น. ประธานกล่าวเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติมาถึงงาน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 10KM  Cutoff 3 ชม.
เวลา 06.30 น.นักกีฬาระยะ 5 KM ทุกคน Check-in ที่จุด Start
เวลา 07.00 น. ปล่อยตัว 5KM  ไม่จำกัดเวลา
เวลา 06.00 น. บริการอาหารหลังการแข่งขัน 
เวลา 08.30 น. มอบรางวัลการแข่งขัน ระยะ 5/10KM
เวลา 09.30 น. มอบรางวัลการแข่งขัน ระยะ 25/50KM
เวลา 11.00 น. จบการแข่งขัน

 
แบบเสื้อการแข่งขันทุกระยะ
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ 
*CHIP TIMING ชิพจับเวลาสำหรับระยะแข่งขัน 50 KM , 25 KM , 10 KM 
*เสื้อสำหรับแข่งขัน ทุกระยะ 
*เสื้อฟินิสเชอร์สำหรับระยะ50KM 
*เหรียญหลังเข้าเส้นชัย ทุกระยะ  
*อาหารในวันแข่งขัน
 
ไซด์เสื้อ (Size)
XXS (32) XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) 2XL (44) 3XL (46) 4XL (48)


อุปกรณ์บังคับสำหรับการเเข่งขัน
- 50KM บังคับเป้น้ำ อุปกรณ์ใส่น้ำ 1 ลิตรขึ้นไป ,โทรศัพท์มือถือ, นกหวีด,
ไฟฉายคาดศีรษะพร้อมเเบตเตอรี่สำรอง 2 ชุด ,ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น,อาหารสำรอง
- 25KM บังคับเป้น้ำ อุปกรณ์ใส่น้ำ 1 ลิตรขึ้นไป ,โทรศัพท์มือถือ, นกหวีด,
ไฟฉายคาดศีรษะพร้อมเเบตเตอรี่สำรอง 2 ชุด ,ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น,อาหารสำรอง
- 10KM แนะนำอุปกรณ์ใส่น้ำ 1 ลิตรขึ้นไป ,โทรศัพท์มือถือ
 
รางวัล และของที่ระลึก รวมทุกประเภท รวม 94 รางวัล
**ถ้วยรางวัล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี สำหรับ Overall ชาย/หญิง อันดับที่ 1 ระยะ 50/25/10KM
1. ประเภท 50 กม.  รวม 37 รางวัล ประกอบด้วย
ทั่วไป ชาย 5 รางวัล  
ทั่วไป หญิง 5 รางวัล
ชาย รุ่น อายุ 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50-59 ,60 ปีขึ้นไป รุ่นละ 3 รางวัล
หญิง รุ่น อายุ 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50 ปีขึ้นไป รุ่นละ 3 รางวัล 
 
2. ประเภท 25 กม. รวม 37 รางวัล ประกอบด้วย
ทั่วไป ชาย 5 รางวัล
ทั่วไป หญิง 5 รางวัล
ชาย รุ่น อายุ 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50-59 ,60 ปีขึ้นไป รุ่นละ 3 รางวัล
หญิง รุ่น อายุ 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50 ปีขึ้นไป รุ่นละ 3 รางวัล 

3. ประเภท 10 กม.  รวม 10 รางวัล ประกอบด้วย 
ทั่วไป ชาย อย่างละ 5 รางวัล
ทั่วไป หญิง อย่างละ 5 รางวัล 

4. ประเภท 5 กม. รวม 10 รางวัล ประกอบด้วย
ทั่วไป ชาย อย่างละ 5 รางวัล  
ทั่วไป หญิง อย่างละ 5 รางวัล  เสื้อที่ระลึก ชำระเพิ่ม 500 บาท สำหรับผู้สนับสนุนกองทุน น้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ
ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Souvenir Shirt (500 Baht) For support charity fund
**VIP** ชำระเพิ่ม 1,500 บาท จะได้รับเสื้อ VIP ,อาหารและที่จอดรถโซนVIP
**VIP** (1,500 Baht) get VIP Shirt, VIP Food and VIP Parking zoneราคาค่าสมัคร
ระยะ Early Bird (25-30 Jan 2019) Normal Price
50KM 2,250Bath 2,800Bath
25KM 1,650Bath 2,000Bath
10KM 800Bath 1,000Bath
 5KM 600Bath  600Bath
 
ชำระค่าสมัครผ่านบัญชี
ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี วิ่งการกุศลหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เลขที่ 632-1-00652-7
(โอนเงิน ภายใน 25-30 มกราคม 2562)

 
คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้
 
กฎกติกาของงาน 
ผู้ที่เข้าร่วมในการแข่งขัน ต้องยอมรับในกฎกติกา และระเบียบของการแข่งขัน ดังนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ร่วมแข่งขันละเมิดกติกา ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ หากไม่ปฏิบัติตาม
    คณะกรรมการสามารถ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน  หรือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน/เข้าร่วมแข่งขันได้
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของคณะกรรมการ /คณะผู้จัดการแข่งขัน 
    หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขันได้
3. ผู้เข้าร่มการแข่งขันควรมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชม. ก่อนเวลาปล่อยตัว 
    ประตูปล่อยตัวจะปิด 15 นาทีก่อนเวลาปล่อยตัว ในการแข่งขันแต่ละระยะ
    ผู้ที่มาหลังจากกลุ่มสุดท้ายปล่อยตัวในแต่ละระยะจะถูกตัดสิทธิ์/ลงแข่งขันผิดประเภท
    และโดนตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน (Disqualify)
4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการแข่งขัน
                  4.1 ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ / ความเจ็บป่วย  ซึ่งทางคณะกรรมการมีคณะแพทย์ พยาบาล
    และเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือกในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
    และได้จัดกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อคลุ้มคลองผู้เข้าร่วมแข่งขัน
                  4.2 ทรัพย์สินส่วนบุคคลเกิดความเสียหาย/สูญหาย
                  4.3 ความล่าช้าของการแข่งขันในกรณีที่ผู้จัดไม่สามารถควบคุมได้
5. เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงานแข่งขัน
    คณะกรรทการการแข่งขันจะกำหนดกฏกติกาและระเบียบที่เหมาะสม
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องตรวจสอบประกาศต่างๆจากคณะผู้จัดการแข่งขันทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
7. การนำ ภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหวของงาน และการแข่งขันไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ แต่นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
    ของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
  
กติกาการเเข่งขัน
1.ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าจุดปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาตามที่ระบุไว้บนหมายเลข
    การไม่เข้าบริเวณจุดปล่อยตัวตามกำหนดไว้ ถือว่าทำผิดกติกาการแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดหมายเลขบริเวณด้านหน้าให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาการแข่งขัน
3. ให้วิ่งตามเส้นทางที่กำหนด ตามสัญลักษณ์ที่ทางผู้จัด ทำไว้
    (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้เด็ดขาด
4. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
5. ไม่นำอุปกรณ์ใดๆหรือการแต่งกายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
6. ควรแต่งกายอย่างเหมาะสม ที่ไม่สร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม
7.  ไม่ใช้เสียงหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
8. ห้ามกระทำการใดๆที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแข่งขัน หรือ กีดขวางการเข้าเส้นชัย
9. การตัดสินการแข่งขันใช้ระบบ Chip Time เป็นที่สิ้นสุด
10. ผู้เข้าร่วมแช่งขันที่ได้รับของรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือ
    บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือ หนังสือเดินทางมาแสดง
    เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัว
    และถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
11. หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถเดินทางถึงจุด Check Point  ก่อนการ Cut Off
    ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องยุติการแข่งขันและถอนตัวออกจากการแข่งขันทันที
12. ทางคณะผู้จัดจะมีการสุ่มตรวจความพร้อมของอุปกรณ์บังคับที่จุด  Check Point               
    เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแข่งขัน หากอุปกรณ์บังคับของผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่พร้อม
    หรือไม่ครบตามกฎ  ทางคณะผู้จัดจำเป็นต้องให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันถอนตัวจากการแข่งขันทันที
    โดยไม่มีข้อแม้ และถือเป็นสิ้นสุด หรือตรวจพบระหว่างการแข่งขันว่าขาดอุปกรณ์บังคับหรือ
    ทำผิดกติกา ถือเป็นสิทธิของคณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้
13. คำตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด
14. โดยเจ้าหน้าที่จะมีการสุ่มตรวจสัมภาระบังคับ ณ ซุ้มประตูก่อน-หลัง การแข่งขัน หากไม่ครบจะตัดสิทธิ์การแข่งขัน


กติกาการรับสมัคร
1. ผู้สมัครต้องอ่านและตกลงยอมรับ เงื่อนไขกติกาของงานและการแข่งขัน 
    โดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
2. ห้ามมิให้ใช้ชื่อ และข้อมูลผู้อื่นเข้าสมัครแทนผู้เข้าแข่งขัน และห้ามมิให้มีการสมัครซ้ำโดยบุคคลเดียวกัน
3. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ ภายใน 7 วันเท่านั้น
4. ในกรณีคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ 
    (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ 
    ผู้จัดไม่รับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้า
    อันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
5. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล 
    ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง
6. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องชำระเงินค่าสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด 
    มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
7. ห้ามมิให้ผู้สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขัน เนื่องจากข้อมูลของผู้สมัคร
    จะถูกผูกกับสิทธิคุ้มครองประกันภัย
8. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทนเฉพาะ 5Km และ 10Km 
    จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
    ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
9. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขันRECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 
062-3245245 , 081- 667-5340 , 089-683-3457
Email : Angsanang.recrace@gmail.com
Register Online  http://www.rundidi.com

แผนที่แต่ละระยะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NavyFroG Trail Challenges 2019,
The Reverse
Charity Fundraising Run
“No room for the weak” is a definition of Thai Navy's Sea, Air and Land Teams. This idea came from the commander of SEAL who wants to use the Navy SEAL training to be an outstanding point of trail challenges. In addition to improving health and wellbeing to everyone.
 
Race Category
- 50KM (real distance: 56.4 KM.)
- 25KM (real distance: 26.3 KM)
- 10KM (real distance: 11.5 KM)
- 5KM   (real distance: 6.5 KM)
 
Race Program 
Friday, 29th March 2019 at Nam Sai Beach
Royal Thai Navy, Sattahip, Chonburi province, Thailand
16.00-23.00 Check the mandatory gear and registration (Participants receive Shirt, BIB, Chip timer and souvenir)
18.00-19.00 Orientation (Rules, Regulation and Raceway)
            
Saturday, 30th March 2019 at Nam Sai Beach
Royal Thai Navy, Sattahip, Chonburi province, Thailand
08.00-18.00 Check the mandatory gear and registration (Participants receive Shirt, BIB, Chip Timing and Souvenir)
09.00-09.45 Orientation (Rules, Regulation and Raceway)
13.00-13.45 Orientation (Rules, Regulation and Raceway)
18.00-18.45 Orientation (Rules, Regulation and Raceway)
20.00 All Participants in 50 KM check-in at starting point
21.00 50 KM start (Cutoff 14 hrs)
23.00 All Participants in 25 KM check-in at starting point
24.00 25 KM start (Cutoff 7 hrs)
 
Sunday, 31th March 2019 at Nam Sai Beach
Royal Thai Navy, Sattahip, Chonburi province, Thailand
04.00 Event Start
05.00 All Participants in 10 KM check-in at starting point
05.55 VIPs arrive at VIP marquee
06.00 10 KM start (Cutoff 3 hrs)
06.30 All Participants in 5 KM check-in at starting point
07.00 5 KM start (No Cutoff)
06.00 Food services are available
08.30 Award presentation for 5/10 km
09.30 Award presentation for 25/50 km
11.00 Race Finish
 
Race Kit Collection
*CHIP TIMING for 50 KM , 25 KM , 10 KM 
*Race Shirt 
*Finish Race Shirt for 50KM 
*Medal after finishing
*Food Service
 
Size

XXS (32) XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) 2XL (44) 3XL (46) 4XL (48)

Mandatory Gear
50KM (MUST) Hydration Pack (1L+), Mobile phone, Whistle, Headlamps (with an extra set of batteries), First Aid Kit, Food supply
25KM (MUST) Hydration Pack (1L+), Mobile phone, Whistle, Headlamps (with an extra set of batteries), First Aid Kit, Food supply
10KM (Recommend) Hydration Pack (1L+), Mobile phone
 
Reward and Souvenir (94 items)
**Trophy award from General Surayud Chulanont for Overall (Male / Female) 1st finisher of 50/25/10KM
50KM Awards (37 items)
General Male 5 awards  
General Female 5 awards  
Male Ages group 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50-59 ,60 yrs old+ (3 awards per each group)
Female Ages group 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50 yrs old+ (3 awards per each group)
 
25KM Awards (37 items)
General Male 5 awards  
General Female 5 awards  
Male Ages group 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50-59 ,60 yrs old+ (3 awards per each group)
Female Ages group 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50 yrs old+ (3 awards per each group)

10KM Awards (10 items)
General Male 5 awards  
General Female 5 awards  

5KM Awards (10 items)
General Male 5 awards  
General Female 5 awards 

Race Fees
Distance Early Bird (25-30 Jan 2019) Normal Price
50KM 2,250 Baht 2,800 Baht
25KM 1,650 Baht 2,000 Baht
10KM 800 Baht 1,000 Baht
 5KM 600 Baht  600 Baht
Payment (Registration Fee)
TMB Bank Public Company Limited
Account Name วิ่งการกุศลหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
Account Number
632-7-12268-2 
 
RUNNING EVENT WAIVER FORM

I do hereby certify that I am in good physical condition and do not suffer from any known disability or condition which would prevent or limit my participation in the program which I am enrolling. I fully understand that injuries are possible as a result of my participation in the program. Having read this waiver and knowing these facts and in consideration of your accepting my entry into this running race, I, for myself and anyone entitled to act on my behalf, waive and release “NavyFroG Trail Challenges 2019, The Reverse”, Inc., its officers, directors, agents, volunteers and employees, all states, cities, counties, the Metropolitan District Commissioner, other governmental bodies or locations in which events or segments of events are held, all sponsors, their representatives and successors, from all claims or liabilities of any kind arising out of my participation in this event, even though that liability may arise out of negligence or carelessness on the part of the persons named in this waiver. I hereby agree that in the event of the event being cancelled in whole or in part due to wind, storm, rain inclement seas or weather or other conditions, my entry fee Shall not be refundable. I grant permission to all of the foregoing to use any photographs, motion pictures, recordings, or any other records of this event for any legitimate purposes.
 
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 
062-3245245 , 081- 667-5340 , 089-683-3457
Email : Angsanang.recrace@gmail.com
Register Online  http://www.rundidi.com