Nakhon Sawan Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill
10 ก.พ. 2019
สถานที่จัดงาน : ณ อุทยานสวรรค์ หนองสมบุญ จ.นครสวรรค์


Dutch Mill Healthy Lifestyle Run
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 9 จังหวัด 5 ภูมิภาค
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี
มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ
เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรง
2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระจายรายได้ในท้องถิ่น
 

สถานที่จัดงาน : มีทั้งหมด 9 สนาม ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่
1.วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 จ.นครปฐม
2.วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จ.นครสวรรค์ 
3.วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 
จ.ระยอง
4.วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 จ.สงขลา 

5.วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 จ.ขอนแก่น
6.วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ 

7.วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 จ.นครราชสีมา
8.วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จ.อุดรธานี 

9.วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 จ.เชียงใหม่
*************************************************************************
Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill #สนามสอง เปิดตัวโครงการที่ภาคเหนือ
กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น. ณ 
อุทยานสวรรค์ หนองสมบุญ จ.นครสวรรค์

โดยรายได้จากการสมัครทุกๆ การสมัคร 1 ท่าน ร่วมสมทบทุน 100 บาท มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่

กำหนดการเเข่งขัน
วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562
(ณ 
อุทยานสวรรค์ หนองสมบุญ จ.นครสวรรค์)
- เวลา 11.00-18.30 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง 

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
(ณ 
อุทยานสวรรค์ หนองสมบุญ จ.นครสวรรค์)
- เวลา 05.00 น. เริ่มงาน / พิธีกรเเนะนำการแข่งขัน
- เวลา 05.25 น. Warm up & Stretch (10 นาที) 
- เวลา 05.35 น. เริ่มพิธีเปิดงานแข่งขันวิ่ง

- เวลา 05.45 น. ปล่อยตัว 10KM (Cut Off 2.30 ชั่วโมง)
- เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว  5KM (Cut Off 2 ชั่วโมง)
- เวลา 07.15 น. มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน   
- เวลา 09.30 น. จบการแข่งขัน 
 
**หมายเหตุ  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ระยะการแข่งขัน : มี 2 ระยะ 
# Mini Marathon 10 KM cut off 2.30 ชั่วโมง (มีระบบชิพจับเวลา)
แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ 
เพศชาย อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป
เพศหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป

​รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ของที่ระลึก และรางวัลดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี
ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ และของที่ระลึกจากดัชมิลล์
***ผู้ชนะการเเข่งขันที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลกลุ่มอายุ***
 
# Fun Run 5 KM (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ) cut off 2.00 ชั่วโมง


แบบเสื้อสำหรับการเเข่งขัน


แบบเหรียญสำหรับการเเข่งขัน
ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK
ชื่อบัญชี Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill
สาขา สาขาถนนสิรินธร
เลขที่บัญชีเดินสะพัด 468-0-692433
 (กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสมัคร)

ราคาค่าสมัคร
ระยะ ราคา
10KM 500 BAHT
5KM 400 BAHT

ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก
กิจกรรมภายในวันงาน : งานวิ่งเพื่อสุขภาพ บูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากดัชมิลล์ / ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้สนับสนุน
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ดื่มนมฟรี 
 
แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ไปที่ http://www.rundidi.com/ ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่
-Booking ID 
-เลขบัตรประชาชน / Passport ID
-สลิปการโอนเงิน / Payment Slip


*** ข้อควรระวัง ***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น


แผนที่แต่ละระยะ


คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ 
  
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ 
https://www.facebook.com/Dutch-Mill-Healthy-Lifestyle-Run-917493325071826/
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel.
062-324-5245 089-683-3457 , 081-667-5340
email : angsanang.recrace@gmail.com