NavyFroG Trail Challenges 2018 #1
25 มี.ค. 2018
สถานที่จัดงาน : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
***** ตอนนี้เต็มทุกรุ่นแล้ว ปิดรับสมัคร และปิดรับโอนเงิน *****
***** All races are full booked now. Registration and payment are closed. *****

 
NavyFroG Trail Challenges 2018 #1
โครงการวิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกองทุน
น้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพเรือ
“ ไม่มีที่ว่างสําหรับคนอ่อนแอ” นิยามของลูกผู้ชายที่ได้ชื่อเรียกว่า  นักรบ น้ำ ฟ้า ฝั่ง #SEAL 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ โดยผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ได้มีแนวความคิดที่จะใช้รูปแบบการพัฒนาร่างกายด้วยการวิ่งของ เหล่านักรบ น้ำ ฟ้า ฝั่ง หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า“NAVY SEAL” มาเป็นจุดแข็งในการดำเนินรูปแบการจัดการ แข่งขันกีฬาให้เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยและให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกันแข่งขัน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมกับการหารายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพเรือ
ขั้นตอนการลงทะเบียน
http://rundidi.com/upload/images/open1.jpg
 
ประเภทของการการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ระยะ
- ระยะ 50KM
- ระยะ 25KM
- ระยะ 10KM 
- ระยะ 5KM
 
กําหนดการแข่งขัน              
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ลานริมทะเลหาดนํ้าใส 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
เวลา 13.00 –18.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของที่ ระลึก  
เวลา 16.00-16.45 น. ฟังคำชี้แจงเส้นทางการแข่งขัน  (ภาษาไทย)
เวลา 17.00-17.45 น. ฟังคำชี้แจงเส้นทางการแข่งขัน  (ภาษาอังกฤษ)
 
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ลานริมทะเลหาดน้ำใส 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
เวลา 02.00 น. พิธีกรเริ่มดำเนินการแนะนำนักวิ่ง 
เวลา 03.00 น. ปล่อยตัว 50KM  Cutoff 13 ชม.
เวลา 05.55 น. ประธานกล่าวเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติมาถึงงาน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 25KM  Cutoff 7 ชม.
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัว 10KM  Cutoff 3 ชม.
เวลา 06.45 น. ปล่อยตัว 5KM  ไม่จำกัดเวลา
เวลา 07.30 น. บริการอาหารหลังการแข่งขัน 
เวลา 08.30 น. มอบรางวัลการแข่งขัน ระยะ 5/10KM
เวลา 09.30 น. มอบรางวัลการแข่งขัน ระยะ 25KM
เวลา 14.30 น. มอบรางวัลการแข่งขัน ระยะ 50KM
เวลา 18.00 น. จบการแข่งขัน
 
แบบเสื้อการแข่งขันทุกระยะ
http://rundidi.com/upload/images/50KM%20S.jpg
http://rundidi.com/upload/images/S25KM.jpg
http://rundidi.com/upload/images/S%2010Km.jpg
http://rundidi.com/upload/images/S%205KM.jpg
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ 
*CHIP TIMING ชิพจับเวลาสำหรับระยะแข่งขัน 50 KM , 25 KM , 10 KM 
*เสื้อสำหรับแข่งขัน ทุกระยะ 
*เสื้อฟินิสเชอร์สำหรับระยะ50KM 
*เหรียญหลังเข้าเส้นชัย ทุกระยะ  
*อาหารในวันแข่งขัน
 
ไซด์เสื้อ (Size)
XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) 2XL (44)
แบบเหรียญ
http://rundidi.com/upload/images/50k.jpg
http://rundidi.com/upload/images/25k.jpg
http://rundidi.com/upload/images/10k.jpg
http://rundidi.com/upload/images/5k.jpg
กติกาการเเข่งขัน
50KM Cutoff 13 ชม.บังคับเป้น้ำหรืออุปกรณ์ใส่น้ำ มีจุดให้น้ำระยะห่าง 3-9 กม.นกหวีด,อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,ไฟฉายคาดศีรษะโทรศัพท์พร้อมเเบตเตอรี่สำรอง 
25KM Cutoff 7 ชม. แนะนำอุปกรณ์ใส่น้ำ มีจุดให้น้ำระยะห่าง 3-9 กม.นกหวีด,อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,โทรศัพท์พร้อมเเบตเตอรี่สำรอง 
10KM Cutoff 3 ชม. มีจุดให้น้ำทุก 2.5 กม.
 
แบบเหรียญและปลอกกระสุน Finisher สำหรับระยะ 50KM , 25KM
http://rundidi.com/upload/images/l%2050KM.jpg
http://rundidi.com/upload/images/L%2025KM.jpg
 

แบบเสื้อ Finisher สำหรับระยะ 50KM
http://rundidi.com/upload/images/Finisher%2050KM.jpg
 
รางวัล และของที่ระลึก รวมทุกประเภท รวม 94 รางวัล
**ถ้วยรางวัล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี สำหรับ Overall ชาย/หญิง อันดับที่ 1 ระยะ 50/25/10KM
1. ประเภท 50 กม.  รวม 37 รางวัล ประกอบด้วย
ทั่วไป ชาย 5 รางวัล  
ทั่วไป หญิง 5 รางวัล
ชาย รุ่น อายุ 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50-59 ,60 ปีขึ้นไป รุ่นละ 3 รางวัล
หญิง รุ่น อายุ 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50 ปีขึ้นไป รุ่นละ 3 รางวัล 
 
2. ประเภท 25 กม. รวม 37 รางวัล ประกอบด้วย
ทั่วไป ชาย 5 รางวัล
ทั่วไป หญิง 5 รางวัล
ชาย รุ่น อายุ 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50-59 ,60 ปีขึ้นไป รุ่นละ 3 รางวัล
หญิง รุ่น อายุ 18 -29 ,30-39 ,40-49 ,50 ปีขึ้นไป รุ่นละ 3 รางวัล 
3. ประเภท 10 กม.  รวม 10 รางวัล ประกอบด้วย 
ทั่วไป ชาย อย่างละ 5 รางวัล
ทั่วไป หญิง อย่างละ 5 รางวัล 
4. ประเภท 5 กม. รวม 10 รางวัล ประกอบด้วย
ทั่วไป ชาย อย่างละ 5 รางวัล  
ทั่วไป หญิง อย่างละ 5 รางวัล  
เสื้อที่ระลึก ชำระเพิ่ม 500 บาท สำหรับผู้สนับสนุนกองทุน น้ำใจไทย
เพื่อผู้เสียสละในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
http://rundidi.com/upload/images/llSHIRT.jpg
VIP ชำระเพิ่ม 1,000 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึก ,หมวกVIP ,อาหารและที่จอดรถโซนVIP
http://rundidi.com/upload/images/VIP%20SHIRT.jpg


ราคาค่าสมัคร
ระยะ Early Bird (1-7 Feb 2018) Normal Price
50KM 2,000Bath 2,500Bath
25KM 1,400Bath 1,800Bath
10KM 800Bath 1,000Bath
 5KM 600Bath  600Bath
 
ชำระค่าสมัครผ่านบัญชี
ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี วิ่งการกุศลหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เลขที่ 
632-7-12268-2 
 
คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 
062-3245245 , 081- 667-5340 , 089-683-3457
Email : Angsanang.recrace@gmail.com
เว็ปไซต์รับสมัคร http://www.rundidi.com
เส้นทางวิ่ง
http://rundidi.com/upload/images/Final_MAP_NavyF_1.jpg
http://rundidi.com/upload/images/MAP_NavyFroG%20Trail%20Challenges%202018_2.jpg
 

NavyFroG Trail Challenges 2018 #1 
Charity Fund for the Sacrifices in Thailand Southern Border Provinces in
Royal Thai Navy Seal's area of responsibility
“This world has no place for weak people” — Royal Thai Navy Seal
The idea for NavyFroG Trail Challenges was sparked by Commander-in-Chief, Royal Thai Navy who want to use Navy seal strength training to improves the structural fitness and to be an unique strength of sport competition by Trail Challenges. Joining together in the spirit of camaraderie and community. Turn your fitness goal into something more and Run for a Reason. And also be an opportunity to create a fundraising event for support the Sacrifices in Thailand Southern Border Provinces in Royal Thai Navy Seal's area of responsibility Fund.
 
Register online
http://rundidi.com/upload/images/ltb%20Eng.jpg

Course Info
Distance
50 KM / 25KM / 10KM / 5KM
 
Race Schedule
Registration day : Saturday, March 24, 2018 at Naval Special War Unit, Namsai Beach, Sattahip, Chonburi
13.00-18.00 : Pre-register for pick up race kit (Official race shirt, Number, Chip Timing, gift) 
16.00-16.45 : Race briefing (Thai)
17.00-17.45 : Race briefing (English)

Race day : Sunday, March 25, 2018 at Naval Special War Unit, Namsai Beach, Sattahip, Chonburi
02.00 AM  Start/Finish area opens
03.00 AM  50KM starts (13 Hr Cut Off)
05.55 AM  Open ceremony
06.00 AM  25KM starts (7 Hr Cut Off)
06.30 AM  10KM starts (3 Hr Cut Off)
06.45 AM  5KM starts (No Cut Off)
07.30 AM  Post-race food
08.30 AM  5 and 10KM  Awards Ceremony
09.30 AM  25KM  Awards Ceremony
02.30 PM  50KM  Awards Ceremony
06.00 PM  Official Course Closure
 
Runner Amenity
- Race Kit
- Chip Timing for 50KM , 25KM , 10KM
- Official race shirt
- Official finisher shirt for 50KM
- Collectible finisher medal
- Food
 
Shirt Size
XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) 2XL (44) 
 
Racing Rules
Compulsory for 50KM (13 HR Cutoff)
 • Hydration bladder or bottle (Refreshment Stations offering water are located at the 3-9 km distance)
 • Whistle
 • First aid kit
 • HeadLamp
 • Smartphone&Power Bank
Compulsory for 25KM (7 HR Cutoff)
 • Hydration bladder or bottle (Refreshment Stations offering water are located at the 3-9 km distance)
 • Whistle
 • First aid kit
 • Smartphone&Power Bank
Compulsory for 10KM (3 HR Cutoff)
 • Hydration bladder or bottle (Refreshment Stations offering water are located at every 2.5 km distance)
 
Running Awards (94)
* Surayut Juranon Trophy for 1st finisher overall male and female of each division (50/25/10KM)
* Awards for 50KM (37)
 • Male (5)
 • Female (5)
 • Male 18 -29 ,30-39,40-49,50-59,60+ age group (3)
 • Female 18 -29 ,30-39,40-49,50+ age group (3)
* Awards for 25KM (37)
 • Male (5)
 • Female (5)
 • Male 18 -29 ,30-39,40-49,50-59,60+ age group (3)
 • Female 18 -29 ,30-39,40-49,50+ age group (3)
* Awards for 10KM (10)
 • Male (5)
 • Female (5)
* Awards for 5KM (10)
 • Male (5)
 • Female (5)
 
Registration Fee
Distance Early Bird (1-7 Feb 2018) Normal Price
50KM 2,000Bath 2,500Bath
25KM 1,400Bath 1,800Bath
10KM 800Bath 1,000Bath
 5KM 600Bath  600Bath
 
Payment : TMB Bank Public Company Limited Account number 632-7-12268-2
 
Declaration
I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge my general state of health and fitness is healthy and shall provide to race officials such medical data relating to me as an organizing committee of the event, the hosting party may request.

I understand that I have a responsibility for ensuring my own fitness to participate in the event. 

I understand that my participation in this event, under the circumstances that I am not adequately in physical form, may endanger my health. I am aware that the organizing committee of the event, the hosting party, the organizers and producers and sponsors will not undertake any responsibility for any harm that I may endure, including bodily harm that may occur prior to the event, during or thereafter, nor are they responsible for any lost or damaged belongings. 

I give permission for my personal information and details to be processed for the purposes of event administration and further permit my name, quotes and photographic likeness in still photography or video to be used for the marketing and promotional purposes of the event.
 
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 062-3245245 , 
081- 667-5340 , 089-683-3457
Email : Angsanang.recrace@gmail.com
Registration site: http://www.rundidi.com