Khun Dan Marathon 2023@นครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชล
15 ต.ค. 2566
สถานที่จัดงาน : เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

Please scroll down for English

Khun Dan Marathon 2023 Season 4

Every Step Has A Story ทุกก้าวมีความหมาย

-สนามที่เป็นถนนทางเรียบสวยงาม

-สนามที่สร้างโอกาส New Personal Best

-สนามที่มีธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์

-สนามที่เตรียมก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล
 

กำหนดการเเข่งขัน

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เวลา 10.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และงานออกบูธ

 

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เวลา 03.30 น. ปล่อยตัว Marathon 42.195 km. Cutoff 7.00 ชม. (ความชัน +|- 400)

เวลา 05.00 น. ปล่อยตัว Half Marathon 21.10 km. Cutoff 4.00 ชม. (ความชัน +|- 390)

เวลา 05.15 น. ปล่อยตัว Mini Marathon 10 km. Cutoff 2.30 ชม. (ความชัน +|- 360)

เวลา 05.30 น. ปล่อยตัว Fun Run 5 km. ไม่จำกัดเวลา (ความชัน +|- 130)

เวลา 07.30 น. มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

เวลา 10.30 น. จบการแข่งขัน

 

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

- Race Kit

- Chip Timing จับเวลาสำหรับ ระยะ (Mini Marathon 10 km.)(Half Marathon 21.1 km.)(Marathon 42.195 km.)

- เสื้อสำหรับแข่งขัน (ทุกระยะ)

- เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ Marathon 42.195 km.

- เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ Half Marathon 21.1 km.

- เหรียญหลังเข้าเส้นชัย

- อาหารในวันแข่งขัน

 

การแข่งขันระยะ (Marathon 42.195 km.)

- ประเภทชายและหญิงทุกระยะ แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นอายุ 18-29 ปี

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 40-49 ปี

รุ่นอายุ 50-59 ปี

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

***ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในระยะมาราธอน
 

การแข่งขันระยะ (Mini Marathon 10 km.)(Half Marathon 21.10 km.)

- ประเภทชายและหญิงทุกระยะ แบ่งเป็น 6 รุ่น ดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

รุ่นอายุ 18-29 ปี

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 40-49 ปี

รุ่นอายุ 50-59 ปี

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

*ระยะ 5 km. (ไม่แบ่งรุ่นอายุการแข่งขัน)

 

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

* ถ้วยรางวัล Overall สำหรับที่ 1-3 ชายและหญิง

ระยะ (Marathon 42.195 km.) (Half Marathon 21.10 km.)และ(Mini Marathon 10 km.)

* ถ้วยรางวัลรุ่นอายุ สำหรับอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง

ระยะ (Marathon 42.195 km.) (Half Marathon 21.10 km.) และ(Mini Marathon 10 km.)

* ถ้วยรางวัลแฟนตาซีสำหรับอันดับที่ 1-10
 

เงินรางวัล Overall อันดับที่ 1-3 ชาย/หญิง

* 42.195 กม. อันดับที่ 1 – 6,000 บาท อันดับที่ 2 – 4,000 บาท อันดับที่ 3 – 3,000 บาท

* 21.1 กม. อันดับที่ 1 – 4,000 บาท อันดับที่ 2 – 3,000 บาท อันดับที่ 3 – 2,000 บาท

* 10 กม. อันดับที่ 1 – 3,000 บาท อันดับที่ 2 – 2,000 บาท อันดับที่ 3 – 1,000 บาท

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เสื้อสำหรับแข่งขัน (ทุกระยะ)เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ Marathon 42.195 km. Cut Off 7 Hr

เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ Half Marathon 21.1 km. Cut Off 4 Hrเหรียญหลังเข้าเส้นชัย 4 ระยะ
ราคาค่าสมัคร

DISTANCE STANDARD ENTRIES
42.195KM 1,000 BAHT
21.1KM 800 BAHT
10KM 700 BAHT
5KM 500 BAHT

* สนามขุนด่าน ปิดรับบริการจัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 10 กันยายน 2566 *

* หากต้องการจัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์ จ่ายเพิ่มอีก 60 บาท/ท่าน *

ส่งออกไปรษณีย์ประมาณ 9 ตุลาคม 2566 *

*หลังจากได้รับสินค้าแล้วรบกวนอัดคลิปวีดีโอตั้งแต่เริ่มเปิดซองพัสดุไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ*

 

***การชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน

เลขที่บัญชี 064-174321-6 ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี "บจก. เรคเรซ สปอร์ต"

 

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน

ไปที่ https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=payment (แนบสลิปเฉพาะการโอนเงิน) /ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน

1) โดยใส่ -Booking ID (KDM4-00000-000) ตัวอย่าง มีขีดกลาง

2) เลขบัตรประชาชน / Passport ID

3) สลิปการโอนเงิน / Payment Slip

 

***หมายเหตุ***

สามารถตรวจสอบ สถานะตนเองได้ที่ลิ้งค์นี้

https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=checkstatus

 

*** ข้อควรระวัง ***

ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น

 

คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อม และสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินผู้สมัครในกรณีดังกล่าว อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้อมูลของงานทั้งหมดโดยครบถ้วน และยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้ว

 

แผนที่แต่ละระยะ 

Khun Dan Marathon 2023

Every Step Has A Story

 

Race Schedule

Registration day : Saturday, October 14 , 2023 (10.00 AM - 06.00 PM) at Khun Dan Prakan Chon Dam Nakhonnayok

Pre-register for pick up race kit (Official race shirt, Number,Chip Timing, gift)

 

Race day : Sunday, October 15, 2023 at Khun Dan Prakan Chon Dam Nakhonnayok

03.30 AM : Marathon 42.195 km. starts (Cut-off times is 7-hours)

05.00 AM : Half Marathon 21.10km. starts (Cut-off times is 4-hours)

05.15 AM : Mini Marathon 10 km. starts (Cut-off times is 2 hours 30 minutes)

05.30 AM : Fun Run 5 km. starts

08.00 AM : Awards Presentation ceremony starts

11.00 AM : Race Finish
 

Runner Amenity

- Race Kit

- Chip Timing for Mini Marathon 10 km. / Half Marathon 21.1 km. / Marathon 42.195 km. runner

- Official race shirt

- Official finisher race shirt at the finish line for Marathon 42.195 km. runner

- Official finisher race shirt at the finish line for Half Marathon 21.1 km. runner

- Collectible finisher medal

- Food

 

Race Category

Race type : Marathon 42.195 km.

- Male and Female with 5 age group

18-29 years

30-39 years

40-49 years

50-59 years

60 years & over

***Applicants Under the age of 18 are not allowed to Marathon 42.195 km


Race Category

Race type : Mini Marathon 10 km. / Half Marathon 21.10 km.

- Male and Female with 6 age group

17 years & under

18-29 years

30-39 years

40-49 years

50-59 years

60 years & over

Race type : Fun Run 5 km. No age group


Running Awards
* Trophy for 1-3st finisher overall male and female of each division (Marathon 42.195 km. / Half Marathon 21.10 km. / Mini Marathon 10 km)
* Trophy for 1st-5th finishers in each age group male and female of each division (Marathon 42.195 km.)/ Half Marathon 21.10 km. / Mini Marathon 10 km)
* Trophy Fancy for 1st-10th
 
**** Prize money for overall Men and Women
42.195 km. 1st place – 6,000 baht 2rd place – 4,000 baht 3nd place – 3,000 baht
21.1 km. 1st place – 4,000 baht 2nd place – 3,000 baht 3nd place – 2,000 baht
10 km. 1st place - 3,000 baht 2nd place – 2,000 baht 3nd place – 1,000 baht
 
Registration Online

DISTANCE STANDAARD ENTRIES
42.195KM 1,000 BAHT
21.1KM 800 BAHT
10KM 700 BAHT
5KM 500 BAHT

* Delivery Close On September 10 , 2023
* If you want direct mail delivery for shirt, pay 60 Bath extra.
Send out by post approximately 9 October 2023
( Please -*Check*- T-shirt and running number/BIB In the postal envelope that was sent.

Payment Method
Account number 064-174321-6 Kasikorn Bank Recrace sport co. ltd

After you transfer the money, please report the money transfer on Rundidi.com.
1) Go to 
https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=payment 
Enter -Booking ID (KDM4-00000-000) For example, there are hyphens.
2) Go to ‘PAYMENTS’ on the right side
3) Fill your Booking ID / Passport ID / Payment Slip
 
***note***
Check your status at this link.

https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=checkstatus

Declaration
I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge my general state of health and fitness is healthy and shall provide to race officials such medical data relating to me as an organizing committee of the event, the hosting party may request.
I understand that I have a responsibility for ensuring my own fitness to participate in the event. 
I understand that my participation in this event, under the circumstances that I am not adequately in physical form, may endanger my health. I am aware that the organizing committee of the event, the hosting party, the organizers and producers and sponsors will not undertake any responsibility for any harm that I may endure, including bodily harm that may occur prior to the event, during or thereafter, nor are they responsible for any lost or damaged belongings. 
I give permission for my personal information and details to be processed for the purposes of event administration and further permit my name, quotes and photographic likeness in still photography or video to be used for the marketing and promotional purposes of the event.


For more information, please contact
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
062-3245245 ,089-6833457 , 081-6675340
E-mail : recrace.run@gmail.com
Page Facebook : @
KhunDanMarathon