Khao Kho Trail 2018
24 มิ.ย. 2561
สถานที่จัดงาน : ณ เบิร์ดแลนด์รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์

***** ตอนนี้เต็มทุกรุ่นแล้ว ปิดรับสมัคร และปิดรับโอนเงิน *****
***** All races are full booked now. Registration and payment are closed. *****


รายการวิ่ง เขาค้อเทรล  จ.เพชรบูรณ์
แข่งขันวันอาทิตยท์ี่ 24 มิถุนายน 2561
ณ เบิร์ดแลนด์รีสอร์ท

ข้อมูลเบื้องต้น
  สนามวิ่งท่ามกลางขุนเขาค้อ ที่มีเทือกเขาที่สลับซับซ้อน ด้วยเส้นทางเทรลตลอดแนวกังหันลมขนาดใหญ่
โดยมีมุมสวยของท้องฟ้า และแสงอาทิตย์ยามเช้าของเพชรบูรณ์ มี
ระยะแข่งขัน (5 KM) (10KM) (20KM) (32KM)

กำหนดการแข่งขัน
  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ เบิร์ดแลนดร์ีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ เวลา 13.00 – 19.30 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง
ชิพจับเวลาและของทีระลึก
  วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 
ณ เบิร์ดแลนดร์ีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 32 KM.
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว 20 KM.
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัว 10 KM.
เวลา 06.40 น. ปล่อยตัว 5 KM.
เวลา 07.30 น. ร่วมรับประทานอาหารหลังการแข่งขัน
เวลา 09.00 น. เริ่มมอบรางวัลการแข่งขัน
เวลา 14.00 น. จบการแข่งขัน 

แบบเสื้อการแข่งขัน ทุกระยะ
เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ 32KM.


สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ 
- Chip Timing ชิพจับเวลาสำหรับระยะแข่งขัน (10KM) (20KM) (32KM)
- เสื้อสำหรับแข่งขัน 
- เสื้อ Finisher สำหรับระยะ (32KM) 
- เหรียญหลังเข้าเส้นชัย
- อาหารในวันแข่งขัน


กติกาการเเข่งขัน
32KM Cutoff  7.00 ชม. บังคับเป้น้ำหรืออุปกรณ์ใส่น้ำ มีจุดให้น้ำทุก 5-7 กม.
20KM Cutoff  5.00 ชม. แนะนำอุปกรณ์ใส่นำ้ มีจุดให้น้ำทุก 5 กม.
10kM Cutoff  3.00 ชม. มีจุดให้น้ำทุก 2.5 กม.

 
ประเภทการแข่งขันชายและหญิง (10KM) (20KM) (32KM)
- รุ่นอายุ 18-29 ปี   
- รุ่นอายุ 30-39 ปี 
- รุ่นอายุ 40-49 ปี
- รุ่นอายุ 50-59 ปี 
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 
- (5 km) ไม่แบ่งรุ่นอายุ 

รางวัลและของที่ระลึก
* ถ้วยรางวัล Overall (32KM) สำหรับที่ 1 ชายและหญิง
* ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งระยะ (10KM) (20KM) (32KM) อันดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล
* ถ้วยรางวัลแฟนซี อันดับที่ 1-5 
 
ราคาค่าสมัคร
ระยะ/distance Early Bird
5 - 31 Jan 2018
Standard Entries
1 Feb 2018
32K 1,100 1,300
20K 800 1,000
10K 600 700
5K 500 500
 
**ไซด์เสื้อ (Size)
XXS (32)
XS (34)
S (36)
M (38)
L (40)
XL (42)
2XL (44)
3XL (46)
4XL (48)

แบบเหรียญ 

การชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน
เลขที่บัญชี 022-1-79588-1
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "บจก. เรคเรซ สปอร์ต"
​Account No. : 
022-1-79588-1 Kasikorn Bank
Account name : RecRace Sport Co.,Ltd.
======================
เลขที่บัญชี 
238-4-76618-0
ธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "บจก. เรคเรซ สปอร์ต"
Account No. : 
238-4-76618-0 Bangkok Bank
Account name : RecRace Sport Co.,Ltd.

(กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียน)

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ไปที่ http://www.rundidi.com/ ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่
-
Booking ID 
-เลขบัตรประชาชน / Passport ID
-สลิปการโอนเงิน / Payment Slip

*** ข้อควรระวัง ***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น

 

คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ 

รายละเอียดการเเข่งขันเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 
062-324-5245 , 081- 667-5340 , 089-683-3457
email : angsanang
[email protected]
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/recrace 
เว็ปไซต์รับสมัคร http://www.rundidi.com
----------------------------------------------------

เส้นทางวิ่ง


 
Khao Kho Trail, Phetchabun
Sunday,June 24, 2018 At Birdland Resort
Course Info Distance
(5 Km) (10Km) (20Km) (32Km)
 

Race Schedule
Registration day : Saturday, June 23 2018, 13:00AM-19:30PM
 At Bird Land Resort, Phetchabun
Pre-register for pick up race kit (Official race shirt, Number,Chip Timing, gift) 

Race day : Sunday, June 24 2018 , At Bird Land Resort, Phetchabun
06.00 AM  32KM. starts
06.15 AM  20KM. starts
06.30 AM  10KM. starts
06.40 AM  5KM. starts
07.30 AM  Food Dining 
09.00 AM  Awards Presentation ceremony starts
14.00 PM  Finish

Runner Amenity
- Race Kit
- Chip Timing for 32KM. 20KM. 10KM.
- Official race shirt 
- Official shirt finisher for 32KM.
- Collectible finisher medal 
- Food 


 Competition Rules 
****32KM Cutoff 7 hour  
20KM Cutoff 5 hour 10KM Cutoff 3  hour 
*** 
Recommend the use of a camelback or any hydration system during the race. Especially for 32KM and 20KM runners.


Race Category
Race type : 32KM , 20KM , 10KM
Male and Female with 5 age group
     - 18-29 years
     - 30-39 years
     - 40-49 years
     - 50-59 years
     - 60 years & over


Running Awards
* Trophy for 1st finisher overall male and female of each division 32 KM.
* Trophy for 1st-5th finishers in each age group male and female of each division 32KM. 20KM. 10KM.
* Trophy Fancy for 1st-5th finishers


Shirt Size 
XXS(32)
XS (34)
S (36)
M (38)
L (40)
XL (42)
2XL (44)
3XL (46)
4XL (48)


Registration Free

        Distance       Early Bird
5 - 31 Jan 2018
Standard Entries
1 Feb 2018
32K 1,100 1,300
20K 800 1,000
10K 600 700
5K 500 500
 

Registration Payment Method
  • Account number 022-1-79588-1 Kasikorn Bank Recrace sport co. ltd
  • Account number 238-4-76618-0 Bangkok Bank Recrace sport co. ltd
 
Payments are due within 3 days after you register
After you transfer the money, please report the money transfer on Rundidi.com.
     1) Go to http://www.rundidi.com/
     2) Go to ‘PAYMENTS’ on the right side

     3) Fill your Booking ID / Passport ID / Payment Slip
***We recommend you to use only your TRUE Passport ID**

Declaration
I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge my general state of health and fitness is healthy and shall provide to race officials such medical data relating to me as an organizing committee of the event, the hosting party may request.
I understand that I have a responsibility for ensuring my own fitness to participate in the event. 
I understand that my participation in this event, under the circumstances that I am not adequately in physical form, may endanger my health. I am aware that the organizing committee of the event, the hosting party, the organizers and producers and sponsors will not undertake any responsibility for any harm that I may endure, including bodily harm that may occur prior to the event, during or thereafter, nor are they responsible for any lost or damaged belongings. 
I give permission for my personal information and details to be processed for the purposes of event administration and further permit my name, quotes and photographic likeness in still photography or video to be used for the marketing and promotional purposes of the event.


For more information please contact us
RECRACE SPORT Co.,Ltd.

Tel. 
062-324-5245, 081-667-5340, 089-683-3457 
email : angsanang
[email protected]

www.facebook.com/recrace 
http://www.rundidi.com
=====================