Klong Madeua Trail @NakhonNayok
1 เม.ย. 2561
สถานที่จัดงาน : ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท นครนายก

***** ตอนนี้เต็มทุกรุ่นแล้ว ปิดรับสมัคร และปิดรับโอนเงิน *****
***** All races are full booked now. Registration and payment are closed. *****


รายการวิ่ง "คลองมะเดื่อเทรล"  
แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก

ข้อมูลเบื้องต้น
สนามเทรลที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้พบกับเส้นทางวิ่งเทรลใกล้กรุง พร้อมชมต้นไม้ป่าขนาดใหญ่เท่า 10 คนโอบในป่าลึกของชุมชนคลองมะเดื่อ จ.นครนายก
ระยะแข่งขัน 5K, 15K และ 25K


กติกาการเเข่งขัน
25K Cutoff  5.30 ชม. บังคับเป้น้ำหรืออุปกรณ์ใส่น้ำ มีจุดให้น้ำทุก 5 กม.
15K Cutoff  3.30 ชม. มีจุดให้น้ำทุก 2.5 กม.

กำหนดการเเข่งขัน
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
(ณ. ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก)
- เวลา 11.00-18.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
(ณ ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก)
- เวลา 05.30 น. ปล่อยตัว 25K
- เวลา 05.45 น. ปล่อยตัว 15K
- เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว  5K
- เวลา 07.00 น. ร่วมทานอาหารบุฟเฟต์ ห้องอาหารภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท
- เวลา 08.30 น. มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน   
- เวลา 11.00 น. จบการแข่งขัน 

แบบเสื้อสำหรับแข่งขัน (ทุกระยะ)
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- Race Kit
- Chip Timing จับเวลาสำหรับ ระยะ 15K และ 25K
- เสื้อสำหรับแข่งขัน (ทุกระยะ)
- เสื้อ Finisher สำหรับระยะ 25K 
- เหรียญหลังเข้าเส้นชัย
- อาหารบุฟเฟต์ในวันแข่งขัน

เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ 25km.


ประเภทการแข่งขัน
15K และ 25K ชายและหญิง แบ่งเป็น 5 รุ่นที่มีถ้วยรางวัลให้ ดังนี้

- รุ่นอายุ 18-29 ปี
- รุ่นอายุ 30-39 ปี
- รุ่นอายุ 40-49 ปี
- รุ่นอายุ 50-59 ปี
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

รางวัลและของที่ระลึก
* ถ้วยรางวัล Overall 25 K สำหรับที่ 1 ชายและหญิง
* ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งระยะ 15K และ 25K อันดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล
* ถ้วยรางวัลแฟนซี อันดับ 1-5
* ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
* ผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับเสื้อและของที่ระลึก


ราคาค่าสมัครการชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน   
เลขที่บัญชี 022-1-79588-1 ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บจก. เรคเรซ สปอร์ต"
เลขที่บัญชี 238-4-76618-0 ธ.กรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บจก. เรคเรซ สปอร์ต"
(กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียน)

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ไปที่ http://www.rundidi.com/ ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่
-
Booking ID 
-เลขบัตรประชาชน / Passport ID
-สลิปการโอนเงิน / Payment Slip

*** ข้อควรระวัง ***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น


คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ 

รายละเอียดการเเข่งขันเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel. 062-324-5245 , 081- 667-5340 , 089-683-3457
email : angsanang
[email protected]
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/recrace 
เว็ปไซต์รับสมัคร http://www.rundidi.com
----------------------------------------------------
Klong Madeua Trail @NakhonNayok (1 April 2018) 

Course Info Distance
5 km. , 15 km. , 25 km. 

Race Schedule
Registration day : Saturday, March 31 2018, 11:00AM-6:00PM at Phukhaongamresort, Muang NakhonNayok
, NakhonNayok
Pre-register for pick up race kit (Official race shirt, Number,Chip Timing, gift) 

Race day : Sunday, 
1 April 2018 , Phukhaongamresort, Muang NakhonNayokNakhonNayok
05.30 AM  25 km. starts
05.45 AM  15 km. starts
06.00 AM  5 km. starts

07.00 AM  Food Dining Room buffet Phukhaongamresort
08.30 AM  Awards Presentation ceremony starts
11.00 AM  Marathon finish


Runner Amenity
- Race Kit
- Chip Timing for 25 km. 15 km.
- Official race shirt 
- Official shirt finisher for 25 km.
- Collectible finisher medal 
- Food B
uffet

Race Category
Race type : 25KM , 15KM
Male and Female with 5 age group
     - 18-29 years
     - 30-39 years
     - 40-49 years
     - 50-59 years
     - 60 years & over


Running Awards
* Trophy for 1st finisher overall male and female of each division 25 km.
** Trophy for 1st-3th finishers in each age group male and female of each division 25km. ,15km.
*** Trophy Fancy for 1st-5th finishers

Shirt Size XXS(32) XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) 2XL (44) 3XL (46) 4XL (48)

Registration Free

Distance
early bird
 1 - 5 Oct 2017
Standard Entries
6 - 31 Oct 2017     
Late Entries
From 1 Nov 2017     
 25K (800 person) 800 Baht 900 Baht 1,000 Baht
 15K (1,000 person) 700 Baht 800 Baht 900 Baht
 5K Fun Run (400 person) 500 Baht 600 Baht 600 Baht


Registration Payment Method
  • Account number 022-1-79588-1 Kasikorn Bank Recrace sport co. ltd
  • Account number 238-4-76618-0 Bangkok Bank Recrace sport co. ltd
Payments are due within 3 days after you register
After you transfer the money, please report the money transfer on Rundidi.com.
     1) Go to http://www.rundidi.com/
     2) Go to ‘PAYMENTS’ on the right side
     3) Fill your Booking ID / Passport ID / Payment Slip
**We recommend you to use only your TRUE Passport ID**

Declaration
I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge my general state of health and fitness is healthy and shall provide to race officials such medical data relating to me as an organizing committee of the event, the hosting party may request.
I understand that I have a responsibility for ensuring my own fitness to participate in the event. 
I understand that my participation in this event, under the circumstances that I am not adequately in physical form, may endanger my health. I am aware that the organizing committee of the event, the hosting party, the organizers and producers and sponsors will not undertake any responsibility for any harm that I may endure, including bodily harm that may occur prior to the event, during or thereafter, nor are they responsible for any lost or damaged belongings. 
I give permission for my personal information and details to be processed for the purposes of event administration and further permit my name, quotes and photographic likeness in still photography or video to be used for the marketing and promotional purposes of the event.


For more information please contact us
RECRACE SPORT Co.,LTD. 
Tel. 062-324-5245 , 081- 667-5340 , 089-683-3457
email : angsanang[email protected] เพจออนไลน์ www.facebook.com/recrace