Khun Dan Marathon 2024@นครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชล
20 ต.ค. 2567
สถานที่จัดงาน : ณ เขื่อนขุนด่านมาราธอน จ.นครนายก

Khun Dan Marathon 2024 Season 5  Every Step Has A Story ทุกก้าวมีความหมาย สนามที่เป็นถนนทางเรียบสวยงาม สนามที่สร้างโอกาส New Personal Best สนามที่มีธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ สนามที่เตรียมก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล

 

กำหนดการเเข่งขัน

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เวลา 13.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และงานออกบูธ

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เวลา 03.30 น. ปล่อยตัว Marathon 42.195 km. Cutoff 7.00 ชม. (ความชัน +|- 400)

เวลา 05.00 น. ปล่อยตัว Half Marathon 21.10 km. Cutoff 4.00 ชม. (ความชัน +|- 390)

เวลา 05.15 น. ปล่อยตัว Mini Marathon 10 km. Cutoff 2.30 ชม. (ความชัน +|- 360)

เวลา 05.30 น. ปล่อยตัว Fun Run 5 km. ไม่จำกัดเวลา (ความชัน +|- 130)

เวลา 07.30 น. มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

เวลา 10.30 น. จบการแข่งขัน
 

ราคาค่าสมัคร

DISTANCE STANDARD ENTRIES
42.195KM 1,000 BAHT
21.1KM 800 BAHT
10KM 700 BAHT
5KM 500 BAHT

* สนามขุนด่าน ปิดรับบริการจัดส่งไปรษณีย์ วันที่ 15 กันยายน 2567 *

* หากต้องการจัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์ จ่ายเพิ่มอีก 70 บาท/ท่าน *

ส่งออกไปรษณีย์ประมาณ 14 ตุลาคม 2567 *

 

***การชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน

 • เลขที่บัญชี 064-174321-6 ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี "บจก. เรคเรซ สปอร์ต"

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน

ไปที่ https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=payment (แนบสลิปเฉพาะการโอนเงิน) /ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน

 1. โดยใส่ -Booking ID (KDM5-00000-000) ตัวอย่าง มีขีดกลาง
 2. เลขบัตรประชาชน / Passport ID
 3. สลิปการโอนเงิน / Payment Slip


***หมายเหตุ***

สามารถตรวจสอบ สถานะตนเองได้ที่ลิ้งค์นี้

https://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=checkstatus

 

*** ข้อควรระวัง ***

ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น

เสื้อ Finisher Marathon 42.195 km. Cut Off 7 Hr


เสื้อ Finisher Half Marathon 21.1 km. Cut Off 4 Hrเสื้อสำหรับแข่งขัน (ทุกระยะ)

 


สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

 • Chip Timing จับเวลาสำหรับ ระยะ (Mini Marathon 10 km.)(Half Marathon 21.1 km.)(Marathon 42.195 km.)
 • เสื้อสำหรับแข่งขัน (ทุกระยะ)
 • เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ Marathon 42.195 km.
 • เสื้อ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัยสำหรับระยะ Half Marathon 21.1 km.
 • เหรียญหลังเข้าเส้นชัย
 • อาหารในวันแข่งขัน
 

การแข่งขันระยะ (Marathon 42.195 km.)

ประเภทชายและหญิงทุกระยะ แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้

 • รุ่นอายุ 18-29 ปี
 • รุ่นอายุ 30-39 ปี
 • รุ่นอายุ 40-49 ปี
 • รุ่นอายุ 50-59 ปี
 • รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

***ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในระยะมาราธอน

 

การแข่งขันระยะ (Mini Marathon 10 km.)(Half Marathon 21.10 km.)

ประเภทชายและหญิงทุกระยะ แบ่งเป็น 6 รุ่น ดังนี้

 • รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
 • รุ่นอายุ 18-29 ปี
 • รุ่นอายุ 30-39 ปี
 • รุ่นอายุ 40-49 ปี
 • รุ่นอายุ 50-59 ปี
 • รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ระยะ 5 km. (ไม่มีรุ่นอายุและถ้วยรางวัล)


 

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

* ถ้วยรางวัล Overall สำหรับที่ 1-3 ชายและหญิง

ระยะ (Marathon 42.195 km.) (Half Marathon 21.10 km.)และ(Mini Marathon 10 km.)

* ถ้วยรางวัลรุ่นอายุ สำหรับอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง

ระยะ (Marathon 42.195 km.) (Half Marathon 21.10 km.) และ(Mini Marathon 10 km.)

* ถ้วยรางวัลแฟนตาซีสำหรับอันดับที่ 1-5

 

เงินรางวัล Overall อันดับที่ 1-3 ชาย/หญิง

* 42.195 กม. อันดับที่ 1 – 6,000 บาท อันดับที่ 2 – 4,000 บาท อันดับที่ 3 – 3,000 บาท

* 21.1 กม. อันดับที่ 1 – 4,000 บาท อันดับที่ 2 – 3,000 บาท อันดับที่ 3 – 2,000 บาท

* 10 กม. อันดับที่ 1 – 3,000 บาท อันดับที่ 2 – 2,000 บาท อันดับที่ 3 – 1,000 บาท

เหรียญแต่ละระยะ

 

 

แผนที่แต่ละระยะ

 

คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อม และสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินผู้สมัครในกรณีดังกล่าว อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้อมูลของงานทั้งหมดโดยครบถ้วน และยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้ว
 

Khun Dan Marathon 2024  Every Step Has A Story

Race Schedule

Registration day : Saturday, October 19 , 2024 (1.00 PM - 06.00 PM) at Khun Dan Prakan Chon Dam Nakhonnayok

Pre-register for pick up race kit (Official race shirt, Number,Chip Timing)

 

Race day : Sunday, October 20, 2024 at Khun Dan Prakan Chon Dam Nakhonnayok

03.30 AM : Marathon 42.195 km. starts (Cut-off times is 7-hours)

05.00 AM : Half Marathon 21.10km. starts (Cut-off times is 4-hours)

05.15 AM : Mini Marathon 10 km. starts (Cut-off times is 2 hours 30 minutes)

05.30 AM : Fun Run 5 km. starts

08.00 AM : Awards Presentation ceremony starts

11.00 AM : Race Finish
 

Runner Amenity

 • Chip Timing for Mini Marathon 10 km. / Half Marathon 21.1 km. / Marathon 42.195 km. runner
 • Official race shirt
 • Official finisher race shirt at the finish line for Marathon 42.195 km. runner
 • Official finisher race shirt at the finish line for Half Marathon 21.1 km. runner
 • Collectible finisher medal
 • Food


Race Category

Race type : Marathon 42.195 km.

Male and Female with 5 age group

 • 18-29 years
 • 30-39 years
 • 40-49 years
 • 50-59 years
 • 60 years & over

***Applicants Under the age of 18 are not allowed to Marathon 42.195 km

 

Race Category

Race type : Mini Marathon 10 km. / Half Marathon 21.10 km.

Male and Female with 6 age group

 • 17 years & under
 • 18-29 years
 • 30-39 years
 • 40-49 years
 • 50-59 years
 • 60 years & over
Distance 5 km. (No age category and trophies)
 

Running Awards
* Trophy for 1-3st finisher overall male and female of each division (Marathon 42.195 km. / Half Marathon 21.10 km. / Mini Marathon 10 km)
* Trophy for 1st-5th finishers in each age group male and female of each division (Marathon 42.195 km.)/ Half Marathon 21.10 km. / Mini Marathon 10 km)
* Trophy Fancy for 1st-5th

**** Prize money for overall Men and Women
42.195 km. 1st place – 6,000 baht 2rd place – 4,000 baht 3nd place – 3,000 baht
21.1 km. 1st place – 4,000 baht 2nd place – 3,000 baht 3nd place – 2,000 baht
10 km. 1st place - 3,000 baht 2nd place – 2,000 baht 3nd place – 1,000 baht
 

Registration Online

DISTANCE STANDARD ENTRIES
42.195KM 1,000 BAHT
21.1KM 800 BAHT
10KM 700 BAHT
5KM 500 BAHT

* Delivery Close On September 15 , 2024 * Send out by post approximately 14 October 2024


Registration Payment Method

 • Account No. : 064-174321-6 Kasikorn Bank RecRace Sport Co.,Ltd.
 

RECRACE SPORT Co.,Ltd.  Facebook : https://web.facebook.com/KhunDanMarathon

สอบถามเพิ่มเติม 062-3245245