แจ้งชำระเงินกิจกรรม / Payment for Event
*** ถ้าท่านมีปัญหาในการส่งสลิปโอนเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขัน ***
*** If you have problem on upload money slip, please contact the race staff. ***

- นามสกุลที่อนุญาต / Extension allow : jpg,png,jpeg,gif,pdf,doc,docx,xls,xlsx