Rayong Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill
22 เม.ย. 2018
สถานที่จัดงาน : สวนศรีเมือง จ.ระยอง


กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี
มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรง
2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระจายรายได้ในท้องถิ่น
 
สถานที่จัดงาน : มีทั้งหมด 5 สนาม ใน 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค จัดใน 5 สวนสวย
ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ / สวนศรีเมือง จ.ระยอง / สวนสาธารณะหาดใหญ่ จ.สงขลา /
สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น และ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ 
 
******************************************************************************************************
 
Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill #สนามสอง เปิดตัวโครงการที่ภาคตะวันออก
กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 05.00 น. ณ สวนศรีเมือง จ.ระยอง
 
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโรงพยาบาลระยอง

กำหนดการเเข่งขัน
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
(ณ สวนศรีเมือง จ.ระยอง)
- เวลา 11.00-18.30 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง และของที่ระลึก

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
(ณ สวนศรีเมือง จ.ระยอง)
- เวลา 05.00 น. พิธีกรเเนะนำการแข่งขัน

- เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 10KM
- เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว  5KM
- เวลา 07.00 น. มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน   
- เวลา 09.00 น. จบการแข่งขัน 
 
ระยะการแข่งขัน : มี 2 ระยะ 
# Mini Marathon 10 KM (No Timing Chip) แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ 
เพศชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป
เพศหญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป

​รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ของที่ระลึก และรางวัลดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี

ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ และของที่ระลึกจากดัชมิลล์
***ผู้ชนะการเเข่งขันที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลกลุ่มอายุ***
 
# Fun Run 5 KM (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ) 
แบบเสื้อ


แบบเหรียญ

 
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK
      ชื่อบัญชี             Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill
สาขา สาขาถนนสิรินธร
เลขที่บัญชีเดินสะพัด 468-0-692433
 
 
ค่าสมัคร : ทุกระยะ 400 บาท/ท่าน ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก
 
กิจกรรมภายในวันงาน : งานวิ่งเพื่อสุขภาพ บูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากดัชมิลล์ / ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้สนับสนุน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ดื่มนมฟรี 
 

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ไปที่ http://www.rundidi.com/ ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่
-
Booking ID 
-เลขบัตรประชาชน / Passport ID
-สลิปการโอนเงิน / Payment Slip

*** ข้อควรระวัง ***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น


แผนที่การแข่งขัน

คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ 
 
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ 
https://www.facebook.com/Dutch-Mill-Healthy-Lifestyle-Run-917493325071826/
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel.062-324-5245, 081-667-5340, 089-683-3457
email : angsanang.recrace@gmail.com