Bangkok Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill
29 ก.ค. 2561
สถานที่จัดงาน : สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ

"สนามกรุงเทพ" 
ปิดรับสมัครออนไลน์แล้วนะคะ

SOLD OUT


Dutch Mill Healthy Lifestyle Run
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี
มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรง
2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระจายรายได้ในท้องถิ่น
 
สถานที่จัดงาน : มีทั้งหมด 5 สนาม ใน 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค จัดใน 5 สวนสวย
ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ / สวนศรีเมือง จ.ระยอง / สวนสาธารณะหาดใหญ่ จ.สงขลา /
สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น และ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ 
 
******************************************************************************************************
 
Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill #สนามห้า เปิดตัวโครงการที่ภาคกลาง
กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 05.00 น. ณ 
สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ 
 
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ

กำหนดการเเข่งขัน
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
(ณ สวนหลวง ร.9 ฝั่งประตูดาวเรือง กรุงเทพฯ)
- เวลา 11.00-18.30 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ  และเบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
(ณ สวนหลวง ร.9 ฝั่งประตูดาวเรือง กรุงเทพฯ )
- เวลา 05.00 น. พิธีกรเเนะนำการแข่งขัน

- เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว 10KM
- เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว  5KM
- เวลา 07.00 น. มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน   
- เวลา 09.30 น. จบการแข่งขัน 
 
ระยะการแข่งขัน : มี 2 ระยะ 
 
# Mini Marathon 10 KM (Timing Chip) แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ 
เพศชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป
เพศหญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป

​รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ของที่ระลึก และรางวัลดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี

ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ และของที่ระลึกจากดัชมิลล์
***ผู้ชนะการเเข่งขันที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลกลุ่มอายุ***
 
# Fun Run 5 KM (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ) 

แบบเสื้อ

แบบเหรียญ
 
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK
      ชื่อบัญชี             Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill
สาขา สาขาถนนสิรินธร
เลขที่บัญชีเดินสะพัด 468-0-692433


ค่าสมัคร : ทุกระยะ 400 บาท/ท่าน ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก
 
กิจกรรมภายในวันงาน : งานวิ่งเพื่อสุขภาพ บูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากดัชมิลล์ / ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้สนับสนุน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ดื่มนมฟรี 
 

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ไปที่ http://www.rundidi.com/ ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่
-
Booking ID 
-เลขบัตรประชาชน / Passport ID
-สลิปการโอนเงิน / Payment Slip

*** ข้อควรระวัง ***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น


แผนที่การเเข่งขัน

คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ 
 
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ 
https://www.facebook.com/Dutch-Mill-Healthy-Lifestyle-Run-917493325071826/
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel.062-324-5245 ,0816675340, 089-683-3457
email : angsanang.recrace@gmail.com


***********************************************************************************************************


Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 

Dutch Mill Group would like to organize Charity Fun Run for people health promotion. ‘Healthy Lifestyle Run 2018’ was held in 5 provinces 5 regions. The target is to enhance health, increase happiness and to create the immunity, prevent themself from non-communicable disease (NCDs).
 
Our Goal

1.Supporting people health promotion which collaborate with Health Alliance to correct cognition and having campaign to turning people to take care themselve, maintaining health and have the strong hygiene.
2.Income that remains after expenses are subtracted will donate to Charity for Local Hospital
3.Supporting Health Tourism for distribute local income.

Venues: 5 provinces 5 regions 5 beautiful garden.
The following are

1.Royal Park Rajapruek, Chiang Mai
2.Suan Sri Muang, Rayong
3.Hat Yai Park, Song khla
4.Bueng Thung Sang Health Garden, Khon Kaen
5.King Rama IX Park, Bangkok 

*****************************************
 
Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill [5th venues] is going to held on Sunday 29, July, 2018 05.00 PM at  King Rama IX Park, Bangkok
 
 Income that remains after expenses are subtracted will donate to Charity for Local Hospital

Course Info
Race Schedule
 
Saturday 28, July 2018 (King Rama IX Park, Bangkok)
11.00 - 18.30 : Pre-register for pick up race kit (Official race shirt, Number, Chip Timing, gift)
 
Sunday 29, July, 2018 05.00 PM (King Rama IX Park, Bangkok)
05.00 AM       Start/Finish area opens
06.00 AM       10 km. starts 
06.15 AM       5 km. starts 
07.00 AM       Awards Ceremony
09.00 AM       Official Course Closure
 
Distance
1. Mini Marathon 10 KM (Timing Chip)
Male (below 15 ages) / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+
Female  (below 15 ages) / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+
 
2. Fun Run 5 KM
No competition, Sex and Age are not dividing.
 
Running Awards
  • Trophy for 1st finisher overall male and female, 2,000 baht, souvenir and 1 year free Duct Mill drinking
     
  • Trophy for 1st-3rd male and female of each division and Duct Mill souvenir
     
***The winner who got overall rewarding will not get any rewards from each eag division
 
SIAM COMMERCIAL BANK
Account name Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill
branch Thanon Sirindhorn
Current Account number 468-0-692433

Registration Fee: All distance fee are 400 baht/person. Participant will recieve
official race shirt and Collectible finisher medal (after finish line)
 
Event Activities:
Healthy Lifestyle Run, Dutch Mill health supporting booth / Free Health Checkup by Health Alliance and Free Dutch Mill Milk
  

Proof of payment
Go to website www.rundidi.com click Payments then fill as following:
-Booking ID 
-Passport ID
-Payment Slip
 
**Warning**
MUST use your real ID number


Declaration
I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge my general state of health and fitness is healthy and shall provide to race officials such medical data relating to me as an organizing committee of the event, the hosting party may request.
 
I understand that I have a responsibility for ensuring my own fitness to participate in the event.
 
I understand that my participation in this event, under the circumstances that I am not adequately in physical form, may endanger my health. I am aware that the organizing committee of the event, the hosting party, the organizers and producers and sponsors will not undertake any responsibility for any harm that I may endure, including bodily harm that may occur prior to the event, during or thereafter, nor are they responsible for any lost or damaged belongings.
I give permission for my personal information and details to be processed for the purposes of event administration and further permit my name, quotes and photographic likeness in still photography or video to be used for the marketing and promotional purposes of the event.
 
For more information contact:
https://www.facebook.com/Dutch-Mill-Healthy-Lifestyle-Run-917493325071826/
 
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel.
062-324-5245 ,081-667-5340089-683-3457
Email : angsanang.recrace@gmail.com